Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Nội dung khóa học nghiệp vụ Khai hải quan năm 2017


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NV KHAI HẢI QUAN CHUẨN THI CHỨNG CHỈ 2017


Khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan và thi cấp chứng chỉ khai Hải quan được thực hiện dưới sự phối hợp giữa Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam kết hợp với Tổng cục hải quan tổ chức. Khóa học do các chuyên gia của Tổng cục hải quan, giảng viên của Trường hải quan Việt Nam giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đào tạo được sửa đổi theo quy định của NĐ 14/2011/NĐ-CP và thông tư số 12/2015/TT-BTC. Khóa học chuyên sâu với 4 học phần : “Pháp luật hải quan, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu”
Đăng ký học tại Đây: https://goo.gl/forms/6RIMJViR0hQb3ugq2

Chương trình bao gồm các chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Thuế XK, NK; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế (các quy định mới sửa đổi áp dụng từ 2016).
- Chuyên đề 2: Pháp luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Chuyên đề 3: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

- Chuyên đề 4: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
- Chuyên đề 5: Xuất xứ hàng hóa
- Chuyên đề 6: Sở hữu trí tuệ
- Chuyên đề 7: Phân loại hàng hóa (HS): theo quy định mới và chuẩn HS 2017.
- Chuyên đề 8: Trị giá hải quan
- Chuyên đề 9: Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu
- Chuyên đề 10:  Quy trình thủ tục hải quan điện tử 
đối với hàng hóa XK, NK
- Chuyên đề 11: Thực hành khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN: Là những cán bộ trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp, cũng  là những người trong đội ngũ xây dựng thông tư, chính sách mới về hải quan đến từ Trường Hải quan Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
STT
HỌC PHẦN
NỘI DUNG
GIẢNG VIÊN
1
PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN
-   Pháp luật hải quan và các nghị định, hướng dẫn thi hành    
-   Thuế XK, NK; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế (các quy định mới sửa đổi áp dụng từ 2017).   
-   Xử lý vi phạm hành chính về hải quan    
-   Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu 
   
-  Ths. Bùi Hữu Thịnh (PTP. Chính sách Pháp luật - Tổng cục Hải quan)
-  Ths. Nguyễn Mạnh Hảo (Tổng cục Hải quan Việt Nam)
-  Ths. Vũ Hồng Vân  (P. Hiệu trưởng trường hải quan Việt Nam)
-  Ths. Lê Nguyễn Việt Hà (PTP giám quản hàng hóa XNK - Tổng cục Hải quan)
2
KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
-   Hợp đồng ngoại thương, giao nhận vận tải quốc tế, Thanh toán quốc tế và dịch vụ vận tải
   
-  Ths. Lê Việt Thắng (Cục giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan)
-  Ths. Đặng Thị Quỳnh (GVC trường Hải quan Việt Nam)
3
KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI QUAN
-   Xuất xứ hàng hóa (C/O)
   
-   Sở hữu trí tuệ
-   Phân loại hàng hóa (HS): theo quy định mới và chuẩn HS 2017  
-   Trị giá hải quan
    
-  Ths. Bùi Tuấn Hải (Trưởng phòng Phân tích Phân loại - Tổng cục HQ)
-  Th.s Lê Thị Hồng Ngọc (KTVC Cục Giám sát Quản lý- TCHQ)
-  Phan Như Tùng (Phó trưởng TT phân tích-Tổng cục Hải Quan)
-  Ths. Đặng Thị Quỳnh (GVC trường Hải quan Việt Nam)
4
QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
-   Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu
     
-    Thực hành phần mềm khai báo hải quan và hệ thống VNACCS/VCIS
    

-      Ths. Nguyễn Quang Hùng (P. TP Cục thuế XNK - TCHQ)
-      Phan Trung Thu (TP Công nghệ Thông tin - Tổng cục Hải quan)
-      Hoàng Huy Hoàng (PTP Công nghệ Thông tin - Tổng cục Hải quan)
-      Chuyên viên FPT, chuyên gia Thái Sơn

Không có nhận xét nào: