Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Tài liệu thi chứng chỉ NV Khai hải quan 2017


TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2017


        Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
        Mỗi năm Tổng cục Hải quan tùy theo tình hình thực tế của cộng đồng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu sẽ tập hợp danh sách, tổ chức kỳ thi cấp chứng chi Nghiệp vụ Khai báo hải quan từ 1-2 lần vào quý thứ II và quý IV hàng năm.

        Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan được tổ chức thi hàng năm do chính Tổng cục Hải quan đứng ra tổ chức. Đây là chứng chỉ nghề nghiệp quan trọng trong cộng đồng hải quan - xuất nhập khẩu. Chứng chỉ khai hải quan giúp:

  • Mở đại lý hải quan
  • Công nhận nhận nhân viên đại lý hải quan
  • Doanh nghiệp, tổ chức có thể tự làm khai báo hải quan mà không phải thuê bên ngoài
  • Khẳng định vị trí nghề nghiệp và tự tin hành nghề.


       Để phục vụ tài liệu cho học viên ôn thi chứng chỉ Khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức thi năm 2017, Trung tâm có tập hợp một số đề thi năm trước cho học viên tham khảo. 

1. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2014  TẠI ĐÂY

2. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN 2015      


- Môn Pháp luật hải quan                               TẠI ĐÂY

- Môn Kỹ thuật nghiệp vụ Ngoại thương        TẠI ĐÂY

3. ĐỀ THI CHỨNG CHỈ KHAI HẢI QUAN 2016       

 Môn pháp luật hải quan: Pháp luật hải quan (Đề 3)
– Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương: KTNV Ngoại thương (Đề 3)


Chúc quý học viên đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ ngành SẮP TỚI

THÔNG TIN THAM KHẢO THÊM:
1. Lợi ích của việc doanh nghiệp tự khai báo hải quan cho hàng hóa Xuất - nhập khẩu
2. Chương trình học chuẩn thi chứng chỉ khai hải quan 2017
3. Đào tạo nghiệp vụ Khai báo hải quan chuẩn khung Tổng cục Hải quan 2017


Không có nhận xét nào: